Метінвест оголошує виробничі результати за другий квартал і перше півріччя 2017 року

01.08.2017

Metinvest B.V., материнська компанія вертикально інтегрованої групи гірничо-металургійних компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила результати операційної діяльності за другий квартал і перше півріччя, що завершилися 30 червня 2017 року.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

(тис. тонн)

2 кв. 2017

1 кв. 2017

Δ 000 т

Δ%

1 п. 2017

1 п. 2016

Δ 000 т

Δ%

Сталь

1 853

2 070

-217

-10%

3 923

4 187

-264

-6%

Залізорудний концентрат (загальний)

6 969

6 680

289

4%

13 649

15 811

-2 162

-14%

Вугільний концентрат (загальний)

654

792

-138

-17%

1 447

1 580

-133

-8%

МЕТАЛУРГІЙНИЙ СЕГМЕНТ

виробництво чавуну

(тис. тонн)

2 кв. 2017

1 кв. 2017

Δ 000 т

Δ%

1 п. 2017

1 п. 2016

Δ 000 т

Δ%

Чавун

2 025

1 984

41

2%

4 008

4 280

-272

-6%

Азовсталь

945

953

-8

-1%

1 898

1 552

346

22%

ММКІ

1 080

784

296

38%

1 863

1 827

36

2%

ЄМЗ

0

247

-247

-100%

247

901

-654

-73%

Виробництво сталі

(тис. тонн)

2 кв. 2017

1 кв. 2017

Δ 000 т

Δ%

1 п. 2017

1 п. 2016

Δ 000 т

Δ%

сталь

1 853

2 070

-217

-10%

3 923

4 187

-264

-6%

Азовсталь

1 081

1 085

-4

0%

2 166

1 809

357

20%

ММКІ

772

716

56

8%

1 488

1 427

61

4%

ЄМЗ

0

269

-269

-100%

269

951

-682

-72%


У другому кварталі 2017 року виробництво чавуну збільшилося на 2% проти попереднього кварталу – до 2 025 тис. тонн – у результаті збільшення виробництва на ММК ім. Ілліча (ММКІ), що компенсувало зниження виробництва на Єнакіївському металургійному заводі (ЄМЗ) і МК «Азовсталь» (Азовсталь). ММКІ збільшив виробництво чавуну на 296 тис. тонн у другому кварталі 2017 року проти зниження рівня виробництва в першому кварталі 2017 року внаслідок проведення планового капітального ремонту доменної печі № 3 тривалістю 7 діб і неритмічного постачання коксу в результаті нестабільної роботи Авдіївського КХЗ (АКХЗ). Зниження виробництва чавуну на ЄМЗ на 247 тис. тонн було пов’язано з зупинкою доменних печей у лютому через блокаду залізничного сполучення між підконтрольною й непідконтрольною територіями України та подальшою втратою контролю над підприємством з 15 березня 2017 року. Виробництво чавуну на Азовсталі знизилося на 8 тис. тонн через виконання планових капітальних ремонтів на доменних печах № 4 і № 5.

Виробництво сталі в другому кварталі 2017 року знизилося на 10% проти попереднього кварталу – до 1 853 тис. тонн – переважно, внаслідок зниження виробництва на ЄМЗ на 269 тис. тонн, що було частково компенсовано збільшенням обсягу виплавленої сталі на ММКІ на 56 тис. тонн. Виробництво сталі на ЄМЗ скоротилося з причин, описаних вище. Зростання виробництва на ММКІ стало результатом збільшення виробництва чавуну.

У першому півріччі 2017 року виробництво чавуну зменшилася на 6% проти аналогічного періоду 2016 року – до 4 008 тис. тонн – унаслідок зниження виробництва на ЄМЗ на 654 тис. тонн, що було частково компенсовано приростом виробництва на Азовсталі та ММКІ на 346 і 36 тис. тонн відповідно. Зниження виробництва чавуну на ЄМЗ сталося з причин, вказаних вище. Зростання виробництва чавуну на Азовсталі стало результатом запуску доменної печі № 4 в лютому 2016 року в результаті проведення тривалого капітального ремонту. Збільшення виробництва чавуну на ММКІ стало результатом запуску доменної печі № 4 у травні 2016 року після проведення тривалого капітального ремонту.

Виробництво сталі в першому півріччі 2017 року знизилося на 6% проти аналогічного періоду 2016 року – до 3 923 тис. тонн – внаслідок зниження виробництва на ЄМЗ на 682 тис. тонн, що було частково компенсовано збільшенням обсягу виплавленої сталі на Азовсталі на 357 тис. тонн і на ММКІ на 61 тис. тонн. Зростання виробництва сталі на Азовсталі зумовлене збільшенням виробництва чавуну, тоді як зростання виробництва на ММКІ стало результатом збільшення виробництва чавуну й перерозподілу чавуну на користь виробництва сталі за рахунок зниження виробництва товарного чавуну в першому кварталі 2017 року. Виробництво сталі на ЄМЗ скоротилося з причин, описаних вище.

Виробництво металопродукції [1]

(тис. тонн)

2 кв. 2017

1 кв. 2017

Δ 000 т

Δ%

1 п. 2017

1 п. 2016

Δ 000 т

Δ%

Напівфабрикати

705

454

251

55%

1 159

1 031

128

12%

Чавун

402

138

264

191%

540

491

49

10%

Сляб

303

301

2

1%

604

352

252

72%

Квадратна заготівка

0

15

-15

-100%

15

188

-173

-92%

Готова продукція

1 400

1 586

-186

-12%

2 986

3 213

-227

-7%

Плоский прокат

1 192

1 182

10

1%

2 374

2 210

164

7%

Довгий прокат

161

355

-194

-55%

516

909

-393

-43%

Рейкова продукція

7

16

-9

-56%

23

47

-24

-51%

Трубна продукція

40

33

7

21%

73

47

26

55%

Труба ВД

0

1

-1

0%

1

3

-2

-67%

Інша труба

40

32

8

25%

72

44

28

64%

РАЗОМ

2 105

2 040

65

3%

4 145

4 244

-99

-2%

У другому кварталі 2017 року виробництво товарних напівфабрикатів збільшилося на 55% проти попереднього кварталу – до 705 тис. тонн. Це відбулося завдяки збільшенню виробництва товарного чавуну на 264 тис. тонн внаслідок збільшення виробництва чавуну на ММКІ й Азовсталі. Виробництво товарних слябів збереглося на рівні попереднього кварталу і становило 303 тис. тонн. Зниження виробництва товарної заготівки на 15 тис. тонн стало результатом зупинки ЄМЗ із причин, описаних вище.

У першому півріччі 2017 року виробництво товарних напівфабрикатів збільшилося на 12% проти аналогічного періоду 2016 року – до 1 159 тис. тонн – через збільшення виробництва слябів і товарного чавуну на 252 і 49 тис. тонн відповідно. Зниження виробництва квадратної заготівки на 173 тис. тонн стало результатом зупинки ЄМЗ із причин, описаних вище. Збільшення виробництва товарного чавуну на ММКІ й Азовсталі стало результатом зростання виробництва на тлі сприятливої ринкової кон’юнктури. Збільшення виробництва товарних слябів становить 252 тис. тонн у результаті збільшення виробництва на Азовсталі на тлі пожвавлення ринку.

Виробництво готової продукції в другому кварталі 2017 року знизилося на 12% щодо першого кварталу 2017 року – до 1 400 тис. тонн.

Збільшення виробництва плоского прокату в другому кварталі 2017 року на 10 тис. тонн проти першого кварталу 2017 року – до 1 192 тис. тонн – пов’язане зі збільшенням виробництва плоского прокату на ММКІ на 45 тис. тонн і європейських перекатних заводах на 10 тис. тонн унаслідок пожвавлення попиту, що компенсувало падіння виробництва на Азовсталі на 45 тис. тонн через перерозподіл замовлень для виробництва на ММКІ.

Виробництво довгого прокату в другому кварталі 2017 року знизилося на 194 тис. тонн проти попереднього кварталу – до 161 тис. тонн – через падіння виробництва на ЄМЗ на 198 тис. тонн із причин, описаних вище, і, як наслідок, зниження виробництва на Promet Steel на 13 тис. тонн у результаті відсутності квадратної заготівки, яку постачає ЄМЗ. Це зниження було трохи компенсоване збільшенням виробництва довгого прокату на Азовсталі на 17 тис. тонн.

Виробництво рейок у другому кварталі 2017 року знизилося на 9 тис. тонн проти попереднього кварталу через зниження обсягу замовлень від Укрзалізниці.

Виробництво трубної продукції була вищим за рівень попереднього кварталу на 7 тис. тонн завдяки збільшенню виробництва іншої труби на ММКІ. Водночас, виробництво труби великого діаметра на Харцизькому трубному заводі (ХТЗ) було зупинене у зв’язку з втратою контролю над підприємством з 15 березня 2017 року.

Виробництво готової продукції в першому півріччі 2017 року зменшилося на 7% проти аналогічного періоду 2016 року – до 2 986 тис. тонн.

Виробництво плоского прокату внаслідок пожвавлення ринку збільшилося на 164 тис. тонн проти аналогічного періоду минулого року – до 2 374 тис. тонн – переважно через збільшення виробництва листа на Азовсталі (206 тис. тонн) і ММКІ (14 тис. тонн), а також листа на європейських перекатних заводах (10 тис. тонн), що компенсувало зниження виробництва рулону на ММКІ (61 тис. тонн) і рулону на європейських перекатниках (5 тис. тонн).

Виробництво довгого прокату проти аналогічного періоду минулого року знизилося на 393 тис. тонн – до 516 тис. тонн – у результаті зупинки ЄМЗ (331 тис. тонн) з причин, описаних вище, і, як наслідок, падіння виробництва на Promet Steel (105 тис. тонн) через брак постачання заготівки з ЄМЗ для перекату, що було частково компенсовано збільшенням виробництва довгого прокату на Азовсталі (43 тис. тонн).

Зменшення виробництва рейок на 24 тис. тонн проти першого півріччя 2016 року стало результатом зниження обсягу замовлень.

Виробництво трубної продукції, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, збільшилося на 26 тис. тонн завдяки приросту виробництва іншої труби на ММКІ, що стало результатом розширення виробничих потужностей на ММКІ.

Виробництво коксу [2]

(тис. тонн)

2 кв. 2017

1 кв. 2017

Δ 000 т

Δ%

1 п. 2017

1 п. 2016

Δ 000 т

Δ%

Виробництво коксу (загальне)

1 154

977

177

18%

2 131

2 190

-59

-3%

Кокс товарний

229

210

19

9%

439

535

-96

-18%

Обсяг виробництва коксу в другому кварталі 2017 року збільшилося на 18% проти попереднього кварталу – до 1 154 тис. тонн – у результаті збільшення виробництва на Авдіївському КХЗ (АКХЗ), Азовсталі та Запорізькому КХЗ (ЗКХЗ) на 153, 16 і 8 тис. тонн відповідно. У першому кварталі 2017 року на АКХЗ працювали тільки коксові цехи № 1 і № 2, водночас коксові цеху № 3 і № 4 були виведені в режим гарячої консервації через перебої із постачанням електроенергії.

Зниження виробництва коксу в першому півріччі 2017 року на 3% проти аналогічного періоду минулого року – до 2 131 тис. тонн – стало результатом зниження виробництва на АКХЗ на 157 тис. тонн, що було частково компенсовано збільшенням виробництва на Азовсталі та ЗКХЗ на 70 і 28 тис. тонн відповідно. Збільшення виробництва на Азовсталі було пов’язане зі стабілізацією постачання вугілля. Збільшення виробництва на ЗКХЗ стало результатом запуску в експлуатацію камер коксування коксової батареї № 2.

ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙ СЕГМЕНТ

Виробництво залізорудного концентрату й котунів [3]

(тис. тонн)

2 кв. 2017

1 кв. 2017

Δ 000 т

Δ%

1 п. 2017

1 п. 2016

Δ 000 т

Δ%

Залізорудний концентрат (загальний)

6 969

6 680

289

4%

13 649

15 811

-2 162

-14%

Залізорудна продукція (виробництво)

4 134

3 617

517

14%

7 751

9 439

-1 688

-18%

Залізорудний концентрат

2 707

2 456

251

10%

5 163

6 379

-1 216

-19%

Котуни

1 427

1 161

266

23%

2 588

3 060

-472

-15%

У другому кварталі 2017 року виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 4% проти попереднього кварталу – до 6 969 тис. тонн – унаслідок збільшення виробництва на Північному ГЗК, Інгулецькому ГЗК і Центральному ГЗК на 195, 79 і 15 тис. тонн відповідно. Зростання виробництва на Північному ГЗК і Інгулецькому ГЗК пов’язане зі збільшенням парку гірничотранспортного обладнання та збільшенням календарного фонду робочого часу.

У другому кварталі 2017 року виробництво товарної залізорудної продукції збільшилося на 14% проти попереднього кварталу – до 4 134 тис. тонн. Зростання виробництва на 517 тис. тонн було результатом:

· збільшення виробництва товарного концентрату на 251 тис. тонн завдяки зростанню виробництва загального концентрату;

· збільшення виробництва товарних котунів на 266 тис. тонн через зниження внутрішнього споживання на 313 тис. тонн і збільшення виробництва на Північному ГЗК на 72 тис. тонн, що компенсувало зниження виробництва на Центральному ГЗК на 119 тис. тонн у результаті проведення в другому кварталі 2017 року піврічного планового ремонту з модернізацією обпалювальної машини ОК-324.

У першому півріччі 2017 року внаслідок необхідності відновлення показників і темпів виконання розкривних робіт загальне виробництво залізорудного концентрату знизилося на 14% проти аналогічного періоду 2016 року – до 13 649 тис. тонн.

У першому півріччі 2017 року було вироблено 5 163 тис. тонн товарного концентрату, що на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року, через зниження обсягів виробництва загального концентрату.

У першому півріччі 2017 року виробництво товарних котунів знизилося на 15% проти аналогічного періоду 2016 року – до 2 588 тис. тонн – у зв’язку з припиненням постачання деяким українським покупцям, розташованим на непідконтрольній території, і зміною ринкової кон’юнктури на користь більш маржинального концентрату в лютому-квітні 2017 року.


Виробництво вугільного концентрату [4]

(тис. тонн)

2 кв. 2017

1 кв. 2017

Δ 000 т

Δ%

1 п. 2017

1 п. 2016

Δ 000 т

Δ%

Вугільний концентрат (загальний)

654

792

-138

-17%

1 447

1 580

-133

-8%

Вугільний концентрат (виробництво)

191

178

13

7%

369

748

-379

-51%

У другому кварталі 2017 року виробництво вугільного концентрату зменшилося на 17% проти попереднього кварталу і становило 654 тис. тонн. Втрати виробництва вугільного концентрату на шахтах Краснодонвугілля обсягом 129 тис. тонн були результатом блокади залізничного сполучення між підконтрольною й тимчасово не підконтрольною територіями України та подальшою втратою контролю над підприємством у березні 2017 року. Виробництво вугільного концентрату на шахтах компанії United Coal Company (United Coal) знизилося на 9 тис. тонн.

Виробництво вугільного концентрату в першому півріччі 2017 року знизилося на 8% проти аналогічного періоду 2016 року – до 1 447 тис. тонн. Видобуток вугілля на шахтах Краснодонвугілля знизився на 193 тис. тонн із причин, описаних вище, що було частково компенсовано збільшенням видобутку на шахтах United Coal на 60 тис. тонн для забезпечення внутрішньогрупових потреб у результаті збільшення виробництва на шахтах Wellmore (131 тис. тонн), Carter Roag (11 тис. тонн) і Pocahontas (18 тис. тонн), тоді як виробництво на шахті Affinity зменшилося на 100 тис. тонн у результаті зміни геологічних умов.

[1] Виключає внутрішньогруповий продаж і внутрішньогрупове використання; показники за 1 півріччя 2016 року скориговані

Чавун – товарний чавун.

Плоский прокат включає гарячекатаний товстий лист, гарячекатаний, холоднокатаний і оцинкований лист і рулон.

Довгий прокат включає гарячекатаний сорт (дрібний, середній, великий), арматуру, товарний прут і катанку.

Рейкова продукція включає легку та важку рейку, рейкові скріплення.

Труба великого діаметра (труба ВД) включає поздовжньошовні електрозварні труби великого діаметра.

Інша труба включає інші електрозварні труби й безшовні труби.

[2] Дані щодо виробництва коксу товарного виключають внутрішньогруповий продаж і внутрішньогрупове використання.

[3] Дані щодо виробництва залізорудної продукції виключають внутрішньогруповий продаж і внутрішньогрупове використання.

[4] Дані щодо виробництва вугільного концентрату (загальний) показують видобуток вугілля в перерахунку на вугільний концентрат. Дані щодо виробництва товарного вугільного концентрату виключають внутрішньогруповий продаж і внутрішньогрупове використання.