Дисклеймер

Цей сайт, як і всі права щодо цього сайту, належать ПрАТ «Смарт-Холдинг».


Цей сайт має виключно інформаційний характер і призначений для широкої громадськості, а розміщені матеріали ставлять перед собою виключно ознайомче завдання і не переслідують комерційних цілей. Цей сайт не містить будь-яких оферт, пропозицій, рекомендацій щодо товарів, робіт чи послуг і матеріали, розміщені на цьому сайті, не є такою офертою, пропозицією, рекомендацією. Інформація, розміщена на цьому сайті, не може слугувати підставою для суджень про точний склад підприємств Смарт-Холдингу, їхні взаємозв'язки, фінансові й виробничі показники.


Всі тексти, фотографії, графіки, аудіо- та відеозаписи й інші матеріали, як і їх розміщення на цьому сайті, захищені авторським правом. Будь-яке несанкціоноване використання зазначених вище матеріалів або їхніх фрагментів без письмової згоди Правовласника є порушенням авторського права і тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Згадувані в цих матеріалах торгові марки й фірмові найменування, зареєстровані як власність, також захищені авторським правом, у тому числі й у тих випадках, коли будь-яка спеціальна вказівка на цей факт відсутня.


Правовласник не приймає жодні зобов'язання і не несе жодної відповідальності за будь-яку пряму або непряму шкоди, у т.ч. упущений прибуток, внаслідок відвідування і/або використання цього сайту компанії, зокрема – за можливе псування, завдане вірусами обладнанню або іншим об'єктам власності внаслідок відвідування цього сайту, внаслідок використання його матеріалів або ж у результаті завантаження матеріалів із цього сайту. Правовласник не несе відповідальності за матеріали інтернет-сайтів, які належать третім особам і вихід на які можливий через посилання, наведені на сайті.


Правовласник залишає за собою право вносити будь-які зміни в будь-які матеріали, зміст і дані, представлені на цьому сайті, має право без попереднього повідомлення вносити зміни до будь-яких його розділів, а також припиняти роботу окремих розділів сайту або сайту цілком у будь-який час на свій власний розсуд. Крім того, Правовласник не зобов'язаний займатися роботами з оновлення сайту.


Правовласник не несе відповідальності за повноту, точність і актуальність інформації, представленої на цьому сайті. Те ж саме стосується і посилань, котрі як інформація прямо чи опосередковано наведені на цьому сайті. Незважаючи на перевірку матеріалів правовласник не покладає на себе будь-які зобов'язання або відповідальність за зміст посилань на зовнішні джерела.


Використання цього сайту регламентовано законодавством України. Українські суди мають ексклюзивну юрисдикцію щодо всіх суперечок, які можуть виникнути у зв'язку з використанням цього сайту. Відвідування цього сайту підтверджує безумовну згоду підкоритися юрисдикції українських судів.