Короткий звіт щодо попередніх фінансових результатів за дев’ять місяців 2014 року

01.12.2014

1 грудня 2014 року — Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі — «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила попередні фінансові результати за дев’ять місяців, що завершилися 30 вересня 2014 року.

Фінансова інформація в цьому прес-релізі підготовлена на підставі попередніх фінансових результатів. Внутрішньогрупові продажі було виключено в результаті консолідації. Цей прес-реліз не містить достатньої інформації, щоб вважатися повним фінансовим звітом. Наведені попередні фінансові результати можуть відрізнятися від фінансового звіту, підготовленого відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Цифри, використані в цьому прес-релізі, не були предметом аудиту або перевірки.

Компанія Metinvest B.V. публікує консолідовану фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за перше півріччя, що закінчується 30 червня, і за рік, що закінчується 31 грудня.

КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

(US$ млн)

9м 2014

9м 2013

Зміна

Виторг

8 461

9 809

-14%

EBITDA[1]

2 046

1 809

13%

Рентабельність

24%

18%

6 вп

Капітальні інвестиції

412

426

-3%

(US$ млн)

30 вересня 2014

31 грудня 2013

Зміна

Загальний борг

3 627

4 308

-16%

короткостроковий борг

1 765

1 718

3%

довгостроковий борг

1 732

2 425

-29%

seller notes

130

165

-21%

Залишок коштів

397

783

-49%

Чистий борг[2]

3 230

3 525

-8%

Співвідношення Загального боргу до EBITDA[3]

1.4x

1.9x

-0.5x

Співвідношення Чистого боргу до EBITDA

1.3x

1.5x

-0.2x

Виторг

За 9 місяців 2014 року консолідований виторг Метінвесту знизився на 14% (або US$1348 млн) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це насамперед зумовлено падінням продажів металопродукції (US$805 млн), залізорудної продукції (US$419 млн), вугілля (US$90 млн) і коксової продукції (US$101 млн), що було частково компенсовано збільшенням продажів чавуну (US$145 млн). На Металургійний дивізіон припало 78% зовнішніх продажів (76% за 9 місяців 2013 року), на Гірничодобувний дивізіон — 22% (24% за 9 місяців 2013 року).

Зниження консолідованого виторгу, переважно, зумовлене скороченням обсягів продажів (7% у Металургійного дивізіону порівняно з аналогічним періодом минулого року і 11% у гірничодобувного дивізіону порівняно з аналогічним періодом минулого року). Ключовим чинником падіння продажів Металургійного дивізіону стало 15% скорочення обсягів виробництва металопродукції. Це сталося через істотне зниження виробництва металопродукції у 3 кв. 2014 року порівняно з попереднім кварталом 2014 року (майже на 40%). Падіння виробництва у 3 кв., зокрема, починаючи з 3-ої декади липня, відбулося внаслідок обмежень у забезпеченні сировиною «Азовсталі» та ММКІ внаслідок пошкоджень залізничної інфраструктури під час конфлікту на сході України й зупинкою виробництва на ЄМЗ, починаючи з 13 серпня 2014 року.

Виторг в Україні склав US$2 044 млн за 9 місяців 2014 року, порівняно з тим самим періодом минулого року, знизившись на 27%. Основним чинником цього стало зниження обсягів продажів металопродукції та залізорудної продукції на тлі зниження попиту в основних металоспоживчих галузях (будівництво, машинобудування та будівництво трубопроводів) унаслідок загального уповільнення економіки.

Частка міжнародних продажів зросла до 76% за 9 місяців 2014 року, збільшившись на 5 відсоткових пунктів (вп) у річному численні. Частка продажів до Європи зросла на 4 вп порівняно з аналогічним періодом минулого року до 28% від загальних продажів, що було зумовлено збільшенням обсягів продажів довгого продукту та чавуну. Частка продажів на Близький схід і Північну Африку (БСПА) зросла на 3 вп порівняно з тим самим періодом минулого року до 19%, основним чинником чого стали великі обсяги продажів напівфабрикатів у регіоні. Частка продажів до країн СНД (за винятком України) знизилася на 2 вп до 10% на тлі зниження обсягів продажів готової металопродукції, переважно до Росії. Частка продажів до Південно-Східної Азії знизилася на 1 вп до 15% через нижчі обсяги залізорудного концентрату й напівфабрикатів, що частково компенсувалося вищим обсягом продажів котунів і плоского прокату.

(US млн)

9м 2014

Частка

9м 2013

Частка

Зміна

Україна

2 044

24%

2 799

29%

-5 вп

Європа

2 348

28%

2 351

24%

4 вп

Близький Схід і Північна Африка

1 595

19%

1 607

16%

3 вп

СНД (крім України)

819

10%

1 173

12%

-2 вп

Південно-Східна Азія

1 288

15%

1 543

16%

-1 вп

Північна Америка

286

3%

232

2%

1 вп

Інші регіони

83

1%

103

1%

0 вп

РАЗОМ

8 461

100%

9 809

100%

--

EBITDA

Консолідований показник EBITDA Метінвесту склав US$2 046 млн за 9 місяців 2014 року, збільшившись на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року, забезпечивши рентабельність за EBITDA на рівні 24%. Металургійний дивізіон підвищив свій показник EBITDA на US$566 млн порівняно з тим самим періодом минулого року до US$791 млн, а Гірничодобувний дивізіон знизив свій показник EBITDA на US$337 млн до US$1 372 млн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшення показника EBITDA переважно зумовлене істотним курсовим ефектом від девальвації гривні, що збільшило показник на US$1 037 млн. Іншими ключовими чинниками, що вплинули на показник EBITDA, були:

· зниження обсягів продажів (US$944 млн) і падіння цін (US$405 млн)

· зниження собівартості сировини через зниження обсягів споживання (US$343 млн) і падіння ринкових цін на сировину (US$154 млн)

· зниження собівартості природного газу через скорочені обсяги (US$116 млн) і ціну (US$66 млн)

Незважаючи на зростання показника EBITDA за 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, переважно через девальвацію гривні і зниження собівартості, у 3 кв. 2014 року показник EBITDA суттєво знизився на 40% порівняно з попереднім кварталом до US$437 млн унаслідок тривалого зниження обсягів продажів металопродукції та залізорудної продукції (US$682 млн), а також падіння цін на залізорудну й вугільну продукцію.

Управління борговими зобов’язаннями

У кінці періоду 9 місяців 2014 року, загальний обсяг боргу знизився на 16% (US $ 681 млн) із початку року до US$3 627 млн. Це відбулося головно через планове погашення передекспортних кредитних ліній на суму в US$583 млн і зниження на US$435 млн кредитних ліній торгового фінансування. У результаті, чистий борг знизився на 8% із початку року до US$3 230 млн, незважаючи на нижчий залишок коштів у розмірі US$397 млн станом на 30 вересня 2014 року. Співвідношення чистого боргу до EBITDA покращилося з 1.5x наприкінці 2013 року до 1.3x наприкінці періоду 9 місяців 2014 року, переважно завдяки збільшенню показника EBITDA.

Капітальні інвестиції

За 9 місяців 2014 року обсяг капітальних інвестицій упав на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до US$412 млн. На Гірничодобувний дивізіон припав 51% капітальних інвестицій (48% за 9 місяців 2013 року), а на Металургійний дивізіон — 42% (42% за 9 місяців 2014 року).


[1] Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу й витрат, амортизації, знецінення та переоцінення основних фондів, спонсорства та інших виплат на благодійність, корпоративних накладних витрат, частки результатів пов’язаних підприємств та інших витрат на неосновну діяльність. У цьому релізі під показником EBITDA мається на увазі скоригований показник EBITDA

[2] Чистий борг складається із суми довгострокового боргу, короткострокового боргу та Seller notes за вирахуванням залишку грошових коштів

[3] EBITDA за останні 12 місяців