НКЦПФР підтвердила правочинність нового складу Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

11.11.2021

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підтвердила законність процедур обрання і правочинність нового складу Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», який був обраний на позачергових загальних зборах товариства 7 жовтня 2021 року. Наразі НКЦПФР вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності посадових осіб емітента за фальсифікацію підсумків голосування з зазначеного питання.

Директор із ризиків і безпеки Smart Holding, член Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» Іван Герасимович зазначив:

«У своїй офіційній відповіді на нашу скаргу регулятор зазначив, що члени органу товариства вважаються обраними[1], а орган товариства вважається сформованим. Зараз «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» має правочинну Наглядову раду, але ми зацікавлені в приведені її складу у відповідність до чинного законодавства. Наглядова Рада звернеться з ініціативою до акціонерів щодо скликання позачергових зборів для дообрання ще й незалежних членів. Ми впевнені, що корпоративне управління товариства має відповідати ключовим принципам Організації економічного співробітництва та розвитку.

Ми налаштовані на плідну співпрацю з Міненерго як органом управління корпоративними правами держави в ПрАТ “ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ”. Першочерговим кроком, на нашу думку, має стати ініціатива щодо організації спеціального аудиту діяльності підприємства задля виявлення і припинення можливих корупційних схем, що негативно впливають на прибутковість товариства. За результатами аудиту всі службові особи, які ці схеми реалізовують, мають бути притягнені до визначеної законом відповідальності. Ми докладемо всіх зусиль щоб цей процес був максимально прозорим і публічним».

На позачергових загальних зборах ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 7 жовтня 2021 року, що проводились дистанційно, за результатами кумулятивного[2] голосування до складу Наглядової ради товариства, що згідно зі Статутом має складатися з трьох осіб, були обрані представник від акціонера SMART HOLDING (CYPRUS) та два представники від іншого акціонера АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВАНПОСТ". Ці кандидатури отримали найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими. Всупереч нормам закону, лічильна комісія ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», зазначила, що рішення з цього питання, не прийняте. Акціонер SMART HOLDING (CYPRUS) оскаржив дії лічильної комісії, що підконтрольна менеджменту підприємства, в НКЦПФР .

Довідка:

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD набула прав власника 29,7950% акцій ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» в лютому цього року. Тоді ж компанія офіційно закрила операцію по придбанню аналогічного пакету АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

SMART HOLDING неодноразово заявляла про неправомочність органів управління ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» та АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» і про існування численних корупційних зловживань з активами і фінансовими ресурсами цих енергокомпаній.

SMART HOLDING – одна з найбільших інвестиційних груп України. Інтереси Групи зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства Групи інвестують в активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Стратегія SMART HOLDING спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій із метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі.

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD – топхолдингова компанія Групи, яка створена та діє за законодавством Республіки Кіпр. Її бенефіціаром є Вадим Новинський.[1] Відповідно до п.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

[2] Згідно пп. 9 п. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами