Стратегія

Влітку 2013 року було завершено розробку нової стратегії розвитку бізнесу. Консультантом цього процесу виступила міжнародна консалтингова компанія McKinsey.

Довгострокова стратегія ґрунтується на аналізі світових економічних трендів і перспектив розвитку ринкових ніш, у яких працюють підприємства Смарт-Холдингу. Вона передбачає вихід на лідерські позиції за пріоритетними напрямами, реалізацію успішних проектів у ключових галузях української економіки.

Основним генератором грошового потоку в середньостроковій перспективі для Смарт-Холдингу залишиться металургійний бізнес, при цьому Смарт-Холдинг знаходиться в пошуку інших ключових напрямків розвитку.

У портфелі інвестицій було виділено низку стратегічних напрямків, на яких найближчим часом сконцентруються фінансові й організаційні зусилля. Крім металургії, це видобуток вуглеводнів і сільське господарство. Щодо кожного з напрямків розробляється програма операційних поліпшень, яка дозволить знайти приховані ресурси і вибудувати бізнес-процеси за найкращими стандартами.

Енергетика
Метою енергетичного напрямку бізнесу є зростання видобутку вуглеводнів за рахунок освоєння і розробки наявних і нових перспективних родовищ, інтенсифікації видобутку з використанням передових технологій, а також розвиток сегменту «зеленої» енергетики. У найближчі п'ять років газовидобувні компанії Смарт-Холдингу мають намір стати одними з найбільших приватних газовидобувальників України.

Агропромисловий комплекс
Інвестиції в агропромисловий комплекс передбачають виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції найвищої якості, впровадження сучасних технологій землеробства і вдосконалення умов праці робітників галузі.

Гірничо-металургійний комплекс
Стратегія Метінвесту – основної інвестиції Смарт-Холдингу в ГМК – стати одним із провідних інтегрованих виробників сталі в Європі та світі, що демонструють стійке зростання і прибуток. Досягнення мети забезпечується стійкою конкурентною перевагою у виробництві сталі, зміцненні позицій на стратегічних ринках, досягненні рівня найкращих практик ведення бізнесу.

Смарт-Холдинг має намір продовжити інвестувати вільний капітал у ті бізнеси, які мають потенціал стати стратегічними – банки, нерухомість, суднобудування, ритейл. Буде реалізовано модель Інвестиційного фонду для управління непрофільним бізнесом, залучення партнерів, M&A. Особливу увагу Смарт-Холдинг приділятиме IT-сфері, проектам у галузі енергоефективності.

Невід'ємною частиною стратегії Смарт-Холдингу є інвестиції в розвиток персоналу, поліпшення стандартів якості праці та соціального захисту не тільки для співробітників підприємств, а й для жителів регіонів присутності цих підприємств.