Метінвест оголошує виробничі результати за другий квартал і перше півріччя 2015 року

31.07.2015

Metinvest B.V., материнська компанія вертикально інтегрованої групи гірничо-металургійних компаній (далі разом іменовані «Метінвест» або «Група»), оголосила результати операційної діяльності за другий квартал та перше півріччя, що завершилися 30 червня 2015 року.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

(000 тонн)

2 кв. 2015

1 кв. 2015

Δ 000 т

∆%

1 п. 2015

1 п. 2014

Δ 000 т

∆%

Сталь

2 202

1 672

530

32%

3 875

5 725

-1 850

-32%

Залізорудний концентрат (загальний)

8 357

7 449

908

12%

15 806

18 011

-2 205

-12%

Вугільний концентрат (загальний)

793

846

-53

-6%

1 638

2 362

-724

-31%

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ДИВІЗІОН

Виробництво чавуну

(000 тонн)

2 кв. 2015

1 кв. 2015

Δ 000 т

∆%

1 п. 2015

1 п. 2014

Δ 000 т

∆%

Чавун

2 084

1 758

326

19%

3 842

5 760

-1 918

-33%

Азовсталь

743

705

38

5%

1 448

1 798

-350

-19%

ММКІ

863

821

42

5%

1 684

2 636

-952

-36%

ЄМЗ

478

232

246

106%

710

1 326

-616

-46%

Виробництво сталі

(000 тонн)

2 кв. 2015

1 кв. 2015

Δ 000 т

∆%

1 п. 2015

1 п. 2014

Δ 000 т

∆%

Сталь

2 202

1 672

530

32%

3 875

5 725

-1 850

-32%

Азовсталь

869

818

51

6%

1 688

2 040

-352

-17%

ММКІ

770

592

178

30%

1 362

2 209

-847

-38%

ЄМЗ

563

262

301

115%

825

1 476

-651

-44%

У другому кварталі 2015 року виробництво чавуну збільшилося на 19% проти попереднього кварталу в результаті збільшення виробництва на МК «Азовсталь» (Азовсталь) і ММК ім. Ілліча (ММКІ) на 38 тис. тонн і 42 тис. тонн відповідно, а також збільшення виробництва на 246 тис. тонн на Єнакіївському металургійному заводі (ЄМЗ) після тривалої зупинки в першому кварталі 2015 року.

Унаслідок збільшення виробництва чавуну виробництво сталі збільшилося на 32% у другому кварталі 2015 року щодо попереднього кварталу. Збільшення обсягу виплавленої сталі на Азовсталі склало 51 тис. тонн, на ММКІ — 178 тис. тонн, на ЄМЗ — 301 тис. тонн. Приріст виробництва сталі на ММКІ (30%) значно перевищує приріст виробництва чавуну (5%) за рахунок перенаправлення товарного чавуну в чавун для виробництва сталі.

У першому півріччі 2015 року виробництво чавуну скоротилося на 33% проти аналогічного періоду 2014 року, що пов’язано зі значним падінням виробництва через конфлікт на сході України, який триває з другої половини 2014 року. Падіння виробництва стало результатом:

 • повної зупинки ЄМЗ із 7 лютого до 16 березня 2015 року;
 • обмежень у забезпеченні сировиною Азовсталі та ММКІ в першому півріччі 2015 року;
 • відсутності подавання природного газу на адресу Маріупольських підприємств 12–14 червня 2015 року, пов’язаного з пошкодженням газопроводу внаслідок обстрілу.

У результаті цих подій зниження виробництва чавуну склало: на Азовсталі — 350 тис. тонн, на ММКІ — 952 тис. тонн, на ЄМЗ — 616 тис. тонн.

Падіння виробництва чавуну спричинило порівнянне зниження виплавляння сталі. У першому півріччі 2015 року виробництво сталі скоротилося на 32% проти аналогічного періоду 2014 року. Зниження виробництва на Азовсталі склало 352 тис. тонн, на ММКІ — 847 тис. тонн, на ЄМЗ — 651 тис. тонн.

Виробництво металопродукції[1]

(000 тонн)

2 кв. 2015

1 кв. 2015

Δ 000 т

∆%

1 п. 2015

1 п. 2014

Δ 000 т

∆%

Напівфабрикати

561

601

-40

-7%

1 161

1 829

-668

-37%

Чавун

153

289

-136

-47%

442

720

-278

-39%

Сляби

190

172

18

10%

362

597

-235

-39%

Квадратна заготівка

218

140

78

56%

357

512

-155

-30%

Готова продукція

1 590

1 247

343

28%

2 836

4 112

-1 276

-31%

Плоский прокат

1 163

983

180

18%

2 146

2 757

-611

-22%

Довгий прокат

376

219

157

72%

594

1 137

-543

-48%

Рейкова продукція

2

6

-4

-67%

8

70

-62

-89%

Трубна продукція

49

39

10

26%

88

148

-60

-41%

труба ВД

34

32

2

6%

66

120

-54

-45%

інша труба

15

7

8

114%

22

28

-6

-21%

РАЗОМ

2 151

1 848

303

16%

3 997

5 941

-1 944

-33%


У другому кварталі 2015 року виробництво товарних напівфабрикатів знизилося на 7% проти першого кварталу 2015 року за рахунок зниження виробництва товарного чавуну на 136 тис. тонн, що було частково компенсовано збільшенням виробництва товарних слябів і квадратної заготовки на 18 і 78 тис. тонн відповідно. Зниження виробництва товарного чавуну пов’язано, переважно, зі зниженням виробництва цієї продукції на ММКІ внаслідок перенаправлення товарного чавуну в чавун для виробництва сталі з метою забезпечення виробництва більш маржинальних замовлень на гарячекатаний рулон.

Виробництво товарних слябів збільшилося на 18 тис. тонн у другому кварталі 2015 року проти попереднього кварталу за рахунок загального приросту виробництва сталі. Збільшення виробництва квадратної заготовки на 78 тис. тонн пов’язане з відновленням виробництва ЄМЗ після зупинки в першому кварталі 2015 року.

У першому півріччі 2015 року виробництво товарних напівфабрикатів скоротилося на 37% проти аналогічного періоду 2014 року через зменшення виробництва всіх видів напівфабрикатів: чавуну — на 278 тис. тонн, товарних слябів — на 235 тис. тонн квадратної заготовки — на 155 тис. тонн. Скорочення виробництва товарного чавуну стало результатом загального зниження виробництва чавуну і його перерозподілу на користь виробництва готової продукції. Зниження виробництва товарних слябів і квадратної заготовки стало результатом зниження їх виробництва на Азовсталі та ЄМЗ на користь виробництва плоского й довгого прокату відповідно.

Зростання виробництва готової продукції у другому кварталі 2015 року склало 343 тис. тонн проти попереднього кварталу.

Збільшення виробництва плоского прокату у другому кварталі 2015 року на 180 тис. тонн проти попереднього кварталу пов’язане, переважно, зі зростанням виробництва й наявністю замовлень на готову продукцію на Азовсталі та ММКІ на 148 тис. тонн. Виробництво європейських перекатних заводів збільшилося на 32 тис. тонн проти першого кварталу 2015 року через низький рівень виробництва в першому кварталі внаслідок проведення ремонтів у січні цього року.

Виробництво довгого прокату збільшилося на 157 тис. тонн проти першого кварталу 2015 року, з них на 137 тис. тонн за рахунок:

 • відновлення виробництва Макіївської філії ЄМЗ після відновлювальних ремонтів, проведених для усунення пошкоджень, отриманих унаслідок обстрілів (зупинка виробництва на стані 150 — з 10 лютого до 9 квітня і стані 390 — із 8 лютого до 1 квітня);
 • збільшення виробництва на 16 тис. тонн на Азовсталі;
 • збільшення виробництва на 4 тис. тонн на Promet Steel у Болгарії.

Збільшення виробництва трубної продукції склало 10 тис. тонн проти попереднього кварталу, за рахунок збільшення виробництва труб великого діаметру на Харцизькому трубному заводі (ХТЗ) на 2 тис. тонн і збільшення виробництва трубної продукції на ММКІ на 8 тис. тонн.

Зниження виробництва готової продукції в першому півріччі 2015 року на 31% (1 276 тис. тонн) проти аналогічного періоду 2014 року також стало результатом конфлікту на сході України, що почався у другому півріччі 2014 року:

 • зниження виробництва плоского прокату на 611 тис. тонн відбулося, переважно, за рахунок зниження виробництва листа на 458 тис. тонн і рулону на 163 тис. тонн на ММКІ, листа на 35 тис. тонн на Азовсталі, що було частково компенсовано приростом виробництва на європейських активах на 45 тис. тонн;
 • зниження виробництва довгого прокату на 543 тис. тонн відбулося за рахунок скорочення виробництва на Азовсталі через відсутність замовлень (99 тис. тонн), зупинку ЄМЗ і його Макіївської філії (343 тис. тонн), а також зниження виробництва на Promet Steel (100 тис. тонн) унаслідок відсутності заготовки через зупинку ЄМЗ у лютому-березні 2015 року;
 • зниження виробництва рейкової продукції на 62 тис. тонн на Азовсталі відбулося внаслідок зменшення попиту;
 • зниження виробництва трубної продукції на 60 тис. тонн відбулося, переважно, за рахунок зниження виробництва труб великого діаметру на ХТЗ на 54 тис. тонн. Конфлікт у регіоні призвів до обмеження постачання покривних матеріалів для труб і вивезення готової продукції. На додачу, починаючи з червня 2015 року спостерігалася відсутність замовлень.


Виробництво коксу[2]

(000 тонн)

2 кв. 2015

1 кв. 2015

Δ 000 т

∆%

1 п. 2015

1 п. 2014

Δ 000 т

∆%

Виробництво коксу (загальне)

955

879

76

9%

1 834

2 988

-1 154

-39%

Кокс товарний

189

236

-47

-20%

426

570

-144

-25%

Обсяги виробництва коксу у другому кварталі 2015 року збільшилися на 9% (76 тис. тонн) проти попереднього кварталу внаслідок відновлення темпів роботи Донецького КХЗ (ДКХЗ) й Авдіївського КХЗ (АКХЗ), що розташовані в зоні конфлікту на сході України, і приросту їхнього виробництва на 94 і 25 тис. тонн відповідно; зниження на 47 тис. тонн виробництва на Запорізькому КХЗ (ЗКХЗ) через ремонти основного обладнання. Виробництво коксу на Азовсталі незначно (на 4 тис. тонн) перевищило виробництво попереднього кварталу.

Зниження виробництва коксу в першому півріччі 2015 року на 39% (1 154 тис. тонн) проти аналогічного періоду 2014 року стало результатом обмежень у забезпеченні сировиною й нестабільної роботи АКХЗ, Азовсталі та ДКХЗ через конфлікт на сході України.

У середньому приблизно 77% від загального обсягу виробництва коксу було використано всередині Групи в першому півріччі 2015 року.

ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙ ДИВІЗІОН

Виробництво залізорудного концентрату й котунів [3]

(000 тонн)

2 кв. 2015

1 кв. 2015

Δ 000 т

∆%

1 п. 2015

1 п. 2014

Δ 000 т

∆%

Залізорудний концентрат (загальний)

8 357

7 449

908

12%

15 806

18 011

-2 205

-12%

Залізорудна продукція

5 402

4 791

611

13%

10 193

10 612

-419

-4%

Залізорудний концентрат

3 536

2 654

882

33%

6 190

6 437

-247

-4%

Котуни

1 866

2 137

-271

-13%

4 003

4 175

-172

-4%

У другому кварталі 2015 року виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 12% (908 тис. тонн) проти попереднього кварталу. Збільшення виробництва на Північному ГЗК і Інгулецькому ГЗК склало 549 тис. тонн і 325 тис. тонн відповідно в результаті:

 • відновлення внутрішнього споживання залізорудної сировини металургійними підприємствами Групи у другому кварталі 2015 року;
 • відновлення відвантаження третім особам.

Збільшення виробництва на Центральному ГЗК на 34 тис. тонн стало результатом збільшення фонду робочого часу у другому кварталі 2015 року проти першого кварталу 2015 року.

У другому кварталі 2015 року виробництво товарної залізорудної продукції збільшилося на 13% (611 тис. тонн) проти попереднього кварталу в результаті таких чинників:

 • виробництво товарного концентрату збільшилося на 882 тис. тонн, через зростання виробництва загального концентрату на 831 тис. тонн і 51 тис. тонн за рахунок зниження виробництва котунів;
 • виробництво товарних котунів зменшилося на 271 тис. тонн, із яких 41 тис. тонн — за рахунок зниження виробництва і 230 тис. тонн — за рахунок збільшення внутрішньогрупового споживання.

У першому півріччі 2015 року загальне виробництво залізорудного концентрату зменшилося на 12% (2 205 тис. тонн) проти аналогічного періоду 2014 року. Це відбулося через затоварення складів, спричинене неможливістю вивезення продукції і зниження внутрішньогрупового споживання внаслідок конфлікту на сході України (зупинка ЄМЗ із 7 лютого до 16 березня і зниження обсягів виробництва чавуну на ММКІ й Азовсталі).

Виробництво товарного концентрату в першому півріччі 2015 року склало 6 190 тис. тонн, що на 247 тис. тонн менше аналогічного періоду 2014 року. Причиною стало зниження обсягів виробництва товарного концентрату на Інгулецькому ГЗК на 659 тис. тонн, що було частково компенсовано приростом виробництва товарного концентрату на Північному ГЗК і Центральному ГЗК на 412 тис. тонн.

У першому півріччі 2015 року виробництво товарних котунів знизилося на 172 тис. тонн проти аналогічного періоду 2014 року — за рахунок зниження загального обсягу виробництва концентрату з раніше зазначених причин.

Виробництво вугільного концентрату[4]

(000 тонн)

2 кв. 2015

1 кв. 2015

Δ 000 т

∆%

1 п. 2015

1 п. 2014

Δ 000 т

∆%

Вугільний концентрат (загальний)

793

846

-53

-6%

1 638

2 362

-724

-31%

Вугільний концентрат товарний

416

463

-47

-10%

878

657

221

34%

У другому кварталі 2015 року виробництво вугільного концентрату зменшилося на 6% (53 тис. тонн) проти попереднього кварталу внаслідок зниження виробництва на шахтах компанії United Coal Company (United Coal) на 11 тис. тонн і на шахтах компанії «Краснодонвугілля» (Краснодонвугілля) на 42 тис. тонн.

Зниження обсягів видобутку на шахтах Краснодонвугілля зумовлене обмеженням можливості відвантаження продукції й відсутністю постачання лісоматеріалів для кріплення очисних вибоїв у другому кварталі 2015 року через конфлікт на сході України. Втрати обсягів виробництва на шахті ім. М. П. Баракова й у шахтоуправлінні Суходольське-Східне склали 22 тис. тонн у кожному випадку. Незначне збільшення виробництва на шахті «Самсонівська-Західна» (2 тис. тонн) було викликане виробничою необхідністю доопрацювання запасів і демонтажу очисного обладнання.

Виробництво вугільного концентрату в першому півріччі 2015 року знизилося на 31% (724 тис. тонн) проти аналогічного періоду попереднього року внаслідок зменшення видобутку вугілля на шахтах Краснодонвугілля на 1 055 тис. тонн, що було частково компенсовано збільшенням виробництва на шахтах United Coal на 331 тис. тонн.

Зростання виробництва на шахтах компанії United Coal стало результатом:

 • збільшення виробництва на шахті Affinity на 108 тис. тонн, яка простоювала в першому кварталі 2014 року;
 • збільшення виробництва на шахтах Wellmore на 126 тис. тонн унаслідок запуску нових вугільних потужностей наприкінці 2014 року;
 • збільшення виробництва на шахтах Carter Roag на 182 тис. тонн у зв’язку з поліпшенням геологічних умов;
 • скорочення виробництва на шахтах Pocahontas на 85 тис. тонн унаслідок простоїв шахти 2015 року.[1] Виключає внутрішньогрупові продажі та внутрішньогрупове використання.

Чавун — товарний чавун.

Плоский прокат включає в себе гарячекатаний товстий лист, гарячекатаний, холоднокатаний і оцинкований лист та рулон.

Довгий прокат включає гарячекатаний сорт (дрібний, середній, великий), арматуру, товарний прут і катанку.

Рейкова продукція включає легку й важку рейку, рейкові скріплення.

Труба великого діаметру включає поздовжньошовні електрозварні труби великого діаметру.

Інша труба включає інші електрозварні труби та безшовні труби.

[2] Дані щодо виробництва коксу товарного виключають внутрішньогрупові продажі та внутрішньогрупове використання.

[3] Дані щодо виробництва залізорудної продукції виключають внутрішньогрупові продажі та внутрішньогрупове використання.

[4] Дані щодо виробництва вугільного концентрату уточнено. Дані щодо виробництва товарного вугільного концентрату виключають внутрішньогрупові продажі та внутрішньогрупове використання.